yandex
line-ok
category right category left
Следващ продукт P645 ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО - УПЛЪТНИТЕЛ (АВТОМОБИЛИ&СТРОИТЕЛСТВО) Предишен продукт P635 ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО - УПЛЪТНИТЕЛ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

640SL САМОРАЗЛИВЕН ПОЛИУ- РЕТАНОВ УПЛЪТНИТЕЛ

Uygulama resimleri

640SL САМОРАЗЛИВЕН ПОЛИУ- РЕТАНОВ УПЛЪТНИТЕЛ

Еднокомпонентен саморазливен полиуретанов уплътнител, идеален за хоризонтални приложения. Еластичността му позволява да абсорбира непрекъснатите движения на конструкцията, причинени от топлинните промени, без проблеми от напукване

640SL САМОРАЗЛИВЕН ПОЛИУ- РЕТАНОВ УПЛЪТНИТЕЛ

Информация за продукта


Свойства
Еднокомпонентен, не се изисква смесване. Саморазливна консистенция, лесно се нанася в хоризонтални фуги. Притежава постоянна еластичност. Висока якост на залепване. Възможност за ± 25% движение на фугите. Може да се боядисва.
Области на приложения
Използва се за уплътняване на хоризонтални фуги. Вътрешни и външни зони. Разширителни фуги между много различни строителни материали. Контролни фуги. Индустриални подове. Пътища/гаражи, тротоари, палуби.