ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Product
Ürün Zemini

610 ПОЛИУРЕТАНОВО ЕКСПРЕС- НО МОНТАЖНО ЛЕПИЛО (ПРОЗРАЧНО)

Product
Ürün Zemini

E300 ВОДОУСТОЙЧИВО ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО

Product
Ürün Zemini

E340 ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО БЪРЗО ЗАЛЕПВАЩО

Product
Ürün Zemini

E350 ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ТЕЧНА СТОМАНА БЪРЗА ФИКСАЦИЯ И ПОЛИРАНЕ

Product
Ürün Zemini

C12 ПОЛИРАЩА ПАСТА

Product
Ürün Zemini

ИНДУСТРИАЛНИ КЪРПИЧКИ

Product
Ürün Zemini

P636 ПОЛИУРЕТАНОВ ПОЖАРОУСТОЙЧИВ УПЛЪТНИТЕЛ

Product
Ürün Zemini

P635 ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО - УПЛЪТНИТЕЛ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Product
Ürün Zemini

905N НЕУТРАЛЕН СИЛИКОН ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Product
Ürün Zemini

905E NEUSEAL НЕУТРАЛЕН СИЛИКОН

Product
Ürün Zemini

A40 MAGIC КОРОЗИОНЕН ИНХИБИТОР, ЛУБРИКАНТ, ЗАЩИТЕН СПРЕЙ

Product
Ürün Zemini

HIGH TACK MULTI PURPOSE MONTAGE ADHESIVE

Product
Ürün Zemini

UNIVERSAL SEALANT & ADHESIVE

Product
Ürün Zemini

705 УНИВЕРСАЛНО БЪРЗОСЪХНЕЩО ЛЕПИЛО

Product
Ürün Zemini

A60 КОНТАКТЕН СПРЕЙПОЧИСТИТЕЛ НА КОНТАКТИ

Product
Ürün Zemini

A60 КОНТАКТЕН СПРЕЙПОЧИСТИТЕЛ НА КОНТАКТИ

Product
Ürün Zemini

A70 СПРЕЙ ЗА СМАЗВАНЕПРОТИВ РЪЖДА

Product
Ürün Zemini

A90 СПРЕЙ ПРОТИВ ИСКРИПРИ ЗАВАРКИ

Product
Ürün Zemini

A104 СПРЕЙ ЗА ПРЕМАХВАНЕНА ЕТИКЕТИ, СТИКЕРИИ ОСТАТЪЦИ ОТ ЛЕПИЛО

App StoreGoogle PlayCertificates


705 Fast & Strong Adhesive All Bond High Tack Akfix A40 Magic 610 PU Express Montage Adhesive
Akfix Coating Logo
Akkim Logo

Адрес : Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: 22 Hadımköy / İstanbul
Тел : + 90 212 771 13 71   Мобилен : + 90 212 771 38 88  E-mail : info@akfix.com

Адрес : „Валерий С и М Груп „ АД България 1517 София бул. „Ботевградско шосе“№44
Тел : +359(02)942 34 55  Мобилен : +359(889) 70 10 40   E-mail : info@valerii.com

2018 © Copyright Akfix / All Rights Reserved.